Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Naše tajomstvo


Ingrediencie nášho tajomstva:

Naša filozofia »

Komplexnosť služieb

Skúsenosti »

Sieť »

 

 

Rozlúštite RÉBUS »

 

 

Čo robíme inak?

Vieme povedať klientovi nie, ak danú požiadavku nevieme dostatočne kvalitne
a efektívne zrealizovať.

 

 

titulná stránka »

referencie »

Komplexnosť služieb


Veríme, že strategický prístup založený na racionalite, efektivite a využívaní najmodernejších nástrojov je cestou k úspechu v každej oblasti podnikania.
Z tohto dôvodu postupne rozširujeme škálu našich služieb a snažíme sa aplikovať našu filozofiu bez ohľadu na to, či ide o marketingový plán, webstránku, tréning zamestnancov alebo prípravu materiálov do tlače.

 

 

Našim primárnym zameraním sú stredne veľké firmy, ktorým vieme poskytnúť "pod jednou strechou" širokú škúlu služieb:

 

 

Naša ponuka je postavená na kvalite špecialistov v jednotlivých oblastiach, s ktorými spolupracujeme v rámci našej sieťovej organizačnej štruktúry.

 

 

WINFO COMPLEX SERVICES (WCS)

 

Poskytujeme našim klientom tie služby, ktoré potrebujú. Je to umožnené našou sieťovou organizačnou štruktúrou, kde vieme zabezpečiť v podstate všetky dostupné služby v špičkovej kvalite a za dostupné ceny.

 

WINFO s.r.o. © 2009