Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Naša ponuka


WINFO COMPLEX SERVICES (WCS) »

 

 

Internetové riešenia »
Poradenstvo »

Vzdelávanie a teambuilding »

Marketing »

Služby pre farmaceutické firmy

Doplnkové služby »

 

 

Čo robíme inak?

Zásadovo minimalizujeme všetky fixné náklady a namiesto velikášstva a pozlátok sa sústreďujeme na kvalitne odvedenú prácu.

 

 

titulná stránka »

naše tajomstvo »

Služby pre farmaceutické firmy


  • monitorovanie klinických štúdií
  • návrh a grafické spracovanie záznamových formulárov (CRF)
  • tvorba CRF webových aplikácií
  • spracovanie žiadostí o povolenie klinického skúšania liečiv, dodatkov
  • spracovanie žiadostí o registráciu humánnych liekov, zmeny, predĺženie registrácie

 

Ďalšie služby:

 

  • návrh štatistických metód, zber a spracovanie dát (data management), štatistická analýza a interpretácia výsledkov
  • preklady súhrnov charakteristických vlastností lieku (SPC), písomnej informácie pre používateľa (PIL), informovaného súhlasu pre pacienta v klinickom skúšaní
  • poradenstvo v oblasti klinických skúšaní a registrácie liekov

 

 

Viac informácií Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Kontaktujte nás »

 

WINFO s.r.o. © 2009