Poranenie chrbtice a miechy

Pri páde sa môže chrbtica poraniť na rôznych miestach. Najčastejšie poranenia môžu byť spojené s poškodením miechy. Poraniť chrbticu si možno pri páde z výšky, skokom do bazéna alebo skokom do neznámej vody, pri páde z bicykla, pri páde ťažkého predmetu na chrbát, pri dopravnej nehode, pri športe. Deti často ohrozujú aj opustené či nezabezpečené staveniská, staré opustené budovy, otvorené kanály, nezabezpečené studne a podobne. Na takéto miesta je vstup zakázaný.

Prvá pomoc – čo treba urobiť?

  • ak pri úraze (pád z výšky, autonehoda, skok do vody a podobne) mohlo prísť k poraneniu chrbtice, postupuj pri poskytovaní prvej pomoci postihnutej osobe nasledovne:
  • zisti, či je postihnutý pri vedomí a reaguje na oslovenie
  • zisti či dýcha, či môže hýbať prstami na nohách a rukách
  • privolaj záchrannú zdravotnú pomoc na telefónnom čísle 112
  • ak mu nehrozí ďalšie nebezpečenstvo, nehýb s ním a neprenášaj ho, oblož krk a hlavu tak, aby si zabránil jej pohybu
  • hýbať s postihnutým môžeš iba ak nedýcha a treba poskytnúť dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca
  • čakaj na príchod lekára.

Prevencia – ako predísť riziku?

Nikdy nevstupuj na miesta, označené tabuľou s nápisom "Zákaz vstupu". Deťom na hranie a zábavu slúžia ihriská. Dávaj si pozor kam stúpaš, môžeš sa pošmyknúť alebo spadnúť a pri páde naraziť alebo zraniť chrbticu. Neskáč do vody, narazením hlavy o dno si môžeš poškodiť krčné stavce a miechu. Chrbtica je oporou tela a ochranou miechy, pri jej poranení môžeš zostať ochrnutý na invalidnom vozíčku.

Kedy volať záchranárov?

  • po páde z výšky
  • ak postihnutý je v bezvedomí
  • ak sa postihnutý nemôže hýbať, pohnúť končatinami.

NA ZAČIATOK STRÁNKY