Krvácanie z nosa a úst

Hádky a "na oko" nevinné roztržky medzi spolužiakmi a kamarátmi častokrát končia bitkou. Úderom do nosa alebo "držky" môžeš spôsobiť úraz alebo drobné poranenia. Niekedy aj po slabom údere sa z nosa alebo úst spustí krvácanie.

Prvá pomoc – čo treba urobiť?

  • sadni si, predkloň hlavu mierne dopredu a nechaj krv vytekať von
  • potom zatlač mäkkú časť nosa najmenej na 10 minút, zatiaľ dýchaj ústami
  • nikdy nezakláňaj hlavu dozadu, lebo by si prehĺtal krv, čo by vyvolalo nevoľnosť
  • po zastavení krvácania nesmrkaj, nekašli
  • zostaň v kľude
  • ak krvácanie neprestane do 10 minút treba zabezpečiť lekárske odborné ošetrenie
  • v škole informuj o úraze svojho učiteľa, mimo školu svojho rodiča
  • pri krvácaní z úst, krv vypľúvaj do umývadla alebo do vreckovky
  • ústa si vypláchni studenou vodou.

Prevencia – ako predísť riziku?

K spolužiakom sa správaj priateľsky. Buď opatrný aj pri nevinných hrách. Sotiť alebo podtknúť kamaráta "len tak" môže skončiť aj zlomenou rukou. Čas sa nedá vrátiť, a keď ublížiš kamarátovi, nevrátiš to späť a bude ťa to dlho mrzieť a trápiť. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a radšej sa s nimi dohodni.

Bitkou si autoritu nezískaš. Úderom päste môžeš kamarátovi vybiť zub, alebo poraniť oko. Preto ruky nedávaj v päste. Rukami treba pomáhať – robiť dobro a nie sa biť.

NA ZAČIATOK STRÁNKY